Previous slide Next slide

Zakon o energetskoj efikasnosti FBIH konačno na Domu naroda Paralamenta FBIH

http://inicijativa.tv/zakon-o-ee-na-dnevnom-redu-sjednice-doma-naroda-parlamenta-fbih/
read more

Peticijom do prava u zdravstvu

Play Video

Sastanak članica Zdravstvene mreže sa Odborom za zdravstvo

Dana 22. februara, u zgradi Parlamenta F BiH je održan sastanak organizacija ICVA, Partnerstvo za zdravlje iz Sarajeva i Zemlja djece iz Tuzle, kao predstavnika naše mreže, i Odbora za zdravstvo Parlamenta F BiH.
read more

MORE STORIES

CURRENT PROGRAMS

OUR PARTNERS

Next slide Previous slide

Potpisivanje peticije "Zdravlje je pravo, a ne privilegija" u Bihaću

Kantoni iznad zakona

Premda zakonska rješenja određuju kategorije stanov
read more

Sastanak članica Zdravstvene mreže sa Odborom za zdravstvo F BiH

Dana 22. februara, u zgradi Parlamenta F BiH je održan sastanak organizacija ICVA, Partnerstvo za zdravlje iz Sarajeva i Zemlja djece iz Tuzle, kao predstavnika naše mreže, i Odbora za zdravstvo Parlamenta F BiH.

read more

HNŽ/K - Tko je sakrio prijedlog Odluke o participaciji?

Prije skoro sedam godina, Federalni parlament je donio Odluku o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava. Pogledajte više
read more

PROCUREMENT

OTHER BLOG POSTS

Zdravlje je pravo, a ne privilegija

12 NEOPHODNIH – Zdravstvena zaštita

Obilježen Svjetski dan borbe protiv AIDS-a - 01.12.2015.

Partnership Forum Discusses Strategy for New Era

Global Fund Board Selects New Chair and Vice-Chair

7th Regional HIV and AIDS Conference HIV testiranje u Bosni i Hercegovini YIPEER BOSNIA AND HERZEGOVINA kontracepcija.ba Lorem ipsum